ایکس ری بار

%da%86%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c3
هرروز میلیون ها بسته در سراسر جهان با بازرسی در فرودگاه ها مرزها در حال جا به جایی هستند که بازرسی این نوع بسته ها جهت راحتی و دقت کار توسط دستگاه های اسکن انجام می پذیرد این نوع دستگاه ها برای بازرسی بارهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد قابل استفاده در فرودگاه ها،ادارات پست و مکان هایی با سطح امنیت بالا