ایکس ری عابر رو

%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c
امروزه برای ورود و خروج فردی به مناطق و ساختمان های حساس افراد مورد بازرسی قرار میگیرند این بازرسی ها با دستگاه های اسکن ورود و خروج صورت میگیرد قابل استفاده در فرود گاه ها ادارات دولتی،ساختمان های امنیتی،ورزشگاه ها،سینماها و...