تجهیزات ترافیکی

ایمنی بیشتر با تجهیزات ترافیکی

frontpage3
لوازم جانبی ترافیک برای ارائه ایمنی در پارکینگ ها و ترافیک شامل: ۱٫ سرعت گیر ۲ . گوشه گارد ۳٫ دیوار حفاظت ستون ۴٫ مخروط ترافیک , این سرعت گیر های ترافیکی برای ایمن سازی معابر و اماکن و خیابانها استفاده می گردند.سرعت گیر ها در جاده های برون شهری و درون شهری جهت کاهش سرعت وسایط نقیله به حداکثر سرعت مجاز تردد کارایی دارند و برحسب نیاز تهیه و نصب می گردند.