درب شیشه ای اتوماتیک

img_3700
درب های اتوماتیک شیشه ای به صورت هوشمند و اتوماتیک و با استفاده از ریموت باز و بسته میشوند این درب ها که شامل شیشه و فریم های آلمینیومی و یا استیل می باشد این امکان را به طراحان میدهد که این درب ها را در ساختمان های مسکونی،تجاری و اداری،اماکن عمومی،بیمارستان ها و مراکز درمانی،بانک ها و....استفاده نمایند.

درب اتوماتیک شیشه ای

%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c1
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c2
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c3
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c4
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c5
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c6
MA-47___________.tif
MA-47___________.tif
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-8
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c9
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-10
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c11
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c12
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c13
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c14
055097
055097