درب های اتوماتیک

درب های اتوماتیک شیشه ای به صورت هوشمند و اتوماتیک و با استفاده از ریموت باز و بسته میشوند این درب ها که شامل شیشه و فریم های آلمینیومی و یا استیل می باشد این امکان را به طراحان میدهد که این درب ها را در ساختمان های مسکونی،تجاری و اداری،اماکن عمومی،بیمارستان ها و مراکز درمانی،بانک ها و….استفاده نمایند.

جک های پارکینگی دارای سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی می باشند که به روی درب های بازویی نصب میگردند و با استفاده از ریموت میتوان درب را باز و بسته کرد.

جک های ریلی که به روی درب های ریلی نصب می گردند که بااستفاده از ریموت بازو بسته کردن درب را برای ما آسان میکنند و می توان درب را باز و بسته کرد. جک های ریلی قابل استفاده برای درب های یک لنگه ای که بیشتر از ۲ متر طول دارند و دارای وزن های مختلف می باشند که برای درب های مسکونی،تجاری باابعاد کوچک و صنعتی باابعاد و وزن های بالا مورد استفاه قرار میگیرند.