درب های کرکره

درب های کرکره ای

درب کرکره ای

درب کرکره با تیغه های ۱۱۰،۸۰،۶۰،۴۰ میلی متر مورد استفاده قرار میگیرد که دارای زیبایی ،عمر بالا ،کم صدا و مانع نفوذ نور خورشید و باد و باران میگردد.این نوع درب ها به صورت اتوماتیک و ساده قابل اجرا می باشند، که بر اساس متریال بکار برده در آنها کاربردهای متفاوتی در صنعت ساهتمان به همراه داشته.