موتورگیربکسی سرعتی

%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b3
این مدل موتور ها قابل استفاده در مکان های با تردد بسیار بالا و ابعاد بسیار بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد و قابل استفاده برای مکان های خاصی همچون آتش نشانی ها،فرودگاه ها،آشیانه هواپیما و مکان تجاری و صنعتی باابعاد بسیار بالا مورد استفاده قرار میگیرد این موتور ها شامل موتور ELERO ساخت کشور آلمان و NICE ساخت کشور ایتالیا و SOMFY ساخت کشور فرانسه

موتور های گیربکسی ساخت کشور آلمان ELRO،ایتالیا NICE، فرانسه SOMFY

%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b30
%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b3-01
%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b31
%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b32
%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b33
%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b34
%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b35
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88-11
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8812
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8810
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%889
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%886
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%887
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%881
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%883
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%882
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%884
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%885