پنجره آلومینیومی ترمال بریک

Thermal break

پنجره آلومینیومی ترمال بریک

پنجره دوجداره آلومینیوم ترمال بریک , Thermal break ( با شکست حرارتی ) از انواع پنجره های عایق در برابر حرارت می باشند. به دلیل ضریب انتقال حرارت بالا در آلومینیوم علاوه بر دو جداره بودن شیشه ها، پروفیل آلومینیومی نیز از طریق تیغه های پلی آمید به هم متصل و دو جداره می شوند. این روش باعث عدم انتقال حرارت در پروفیل میشود .پروفیلهای حاصل پروفیلهای ترمال بریک می باشند که از دو مقطع پروفیل آلومینیومی مجزا که به وسیله تیغه های پلی آمید به هم متصل می گردند، تشکیل شده اند.
پنجره ترمال بریک
ترمال بریک
پنجره ترمال بریک
پنجره ترمال بریک
پنجره ترمال بریک
پنجره ترمال بریک
wind resistance
air tightness
water tightness
sound insulation
security