کرکره اتوماتیک آلومینیوم

%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c
کرکره آلومینیومی با تیغه های ۱۱۰،۸۰،۶۰،۴۰ میلی متر مورد استفاده قرار میگیرد که دارای زیبایی ،عمر بالا ،کم صدا و مانع نفوذ نور خورشید و باد و باران میگردد.

کرکره اتوماتیک با تیغه های آلومینیومی