کرکره اتوماتیک

automatic-rolling-shutter
کرکره آلومینیومی با تیغه های ۱۱۰،۸۰،۶۰،۴۰ میلی متر مورد استفاده قرار میگیرد که دارای زیبایی ،عمر بالا ،کم صدا و مانع نفوذ نور خورشید و باد و باران میگردد.

کرکره اتوماتیک

central_install_spring_balance_roller_shutter_motor_roller_door_opener