ایکس ری بار

هرروز میلیون ها بسته در سراسر جهان با بازرسی در فرودگاه ها مرزها در حال جا به جایی هستند که بازرسی این نوع بسته ها جهت راحتی و دقت کار توسط دستگاه های اسکن انجام می پذیرد این نوع دستگاه ها برای بازرسی بارهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد قابل استفاده در فرودگاه ها،ادارات پست و مکان هایی با سطح امنیت بالا