ایکس ری دستی

قابلیت حمل آسان و بازرسی فردی در تمامی نقاط برای سریع تر شدن بازرسی های فردی و بسته های کوچک این نوع دستگاه اسکن که به عنوان متال دتکتور شناخته شده است در مکان های نظامی و حساس توسط مسندو های نظامی قابل استفاده می باشد.