درب اتوماتیک بازویی

جک های پارکینگی دارای سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی می باشند که به روی درب های بازویی نصب میگردند و با استفاده از ریموت میتوان درب را باز و بسته کرد.

درب اتوماتیک بازویی