درب های محوری

Pivot Door adesco.ir

درب های محوری

درب های محوری به صورت کامل عایق به همراه شیشه تا سایز 15 متر مربع و فریم تا 20 میلی متر و همچنین به صورت پنجره در کنار یک درب کشویی قابل استفاده می باشد.
Fashionable-Mindle-Hung-Door-Aluminium-Glazed-Entrance-Pivot-Door
image034
wind resistance
air tightness
water tightness
sound insulation
security