درب های کشویی گوشه

turnable corner adesco.ir

درب های کشویی گوشه

اکثر طراحان جهت طرح های خود نیاز به سیستمی دارند که فضای مورد نظر خود را با فضای بیرون در هر لحظه تلفیق کرده و به طبع منظره رویایی تری را بسازند. این سیستم قابلیت حرکت در گوشه و جمع شدن آن ها به صورت کشویی در چپ و راست را فراهم می سازد.
turnable corner adesco.ir
windows
Final8
wind resistance
air tightness
water tightness
sound insulation
security