پنجره کرتین وال

کرتین وال - ادسکو

کرتین وال

نمای کرتین وال یکی از سیستم های نمای مدرن ساختمانی بوده که ساختاری خود ایستا دارد، در واقع نمای کرتین وال بهترین نمای شیشه ای ساختمان به لحاظ مسائل سازه در ارتفاع محسوب می شود. این نوع نما معمولا از مصالح سبک بویژه ترکیب آلومینیوم و شیشه ساخته می شود.
کرتین-وال1-1024x683
کرتین-وال3-1024x683
کرتین وال
کرتین وال
کرتین وال
کرتین وال
کرتین وال
کرتین وال
wind resistance
air tightness
water tightness
sound insulation
security