پنجره لولایی

Swing wind adesco.ir

پنجره لولایی

پنجره لولای به دو صورت، تک حالت و دو حالت تولید و به کار برده می شود، این نوع پنجره به دلایل سرعت در اجرا ، سهولت در استفاده و کاربرد های فراوان در سطح بازشوهای آن بسیار دارای رواج میباشد.
adesco.ir
wind resistance
air tightness
water tightness
sound insulation
security