کرکره اتوماتیک آلومینیوم

کرکره آلومینیومی با تیغه های ۱۱۰،۸۰،۶۰،۴۰ میلی متر مورد استفاده قرار میگیرد که دارای زیبایی ،عمر بالا ،کم صدا و مانع نفوذ نور خورشید و باد و باران میگردد.

کرکره اتوماتیک با تیغه های آلومینیومی